Nieuws

03-02-2018 – NGF Golfpas 2019 versturen
Wij gaan de NGF Golfpassen 2019 vanaf komende week versturen naar de golfers die hun lidmaatschap hebben betaald. Wij verwachten hier 2-3 weken mee bezig te zijn.
Heeft u nog niet betaald doet dat dan snel, dat zit u bij de eerste levering !
Je NGF Golfpas 2018 is geldig tot 01-03-2019.

24-01-2019 – Herinnering factuur 2019
Vandaag versturen wij een herinnering per e-mail voor de leden die nog geen betaling hebben gedaan.

09-01-2019 – Foutmelding Bankrekeningnummer
De banken hebben per 01-01-2019 een verscherpte controle ingevoerd met betrekking tot de tenaamstelling van een rekeningnummer.
Ons rekeningnummer NL41 ABNA 0628 4382 81 staat t.n.v. Stichting REG GOLF .

08-01-2019 – Digitale NGF golfpas
De NGF gaat dit jaar bij één stichting proefdraaien met het verstrekken van een digitale golfpas. Naar aanleiding van deze pilot wordt verder gekeken. Dit jaar ontvangt u bij ons nog de ouderwetse plastic golfpas.

03-01-2019 – Factuur 2019
De facturen 2019 zijn op 3 januari 2019 per e-mail verstuurd.
De NGF golfpassen 2019 worden begin februari per post verzonden.
Uw NGF golfpas 2018 is geldig tot 1 maart 2019.

01-01-2019 – Nieuwe golfregels 2019
Vandaag gaan de nieuwe golfregels in!
Kijk op de website van de NGF (www.ngf.nl) wat de wijzigingen zijn.

24-12-2018 – Fijne Feestdagen
Wij wensen jullie hele prettige Kerstdagen en een gezond en golfrijk 2019.

06-12-2018 – NGF Golfpassen 2018
De NGF geeft vanaf begin december geen golfpassen 2018 meer uit omdat vanaf volgende maand de nieuwe golfpassen voor 2019 komen.
Uw NGF golfpas 2018 is geldig tot 1 maart 2019.

21-11-2018 – Golfbaan Naarderbos in Naarden failliet
Veel golfers van Golfbaan Naarderbos zijn bij ons lid. Daar wij los staan van Golfbaan Naarderbos loopt de registratie bij de NGF gewoon door en u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.
Bent u nu elders lid en wilt u overstappen dan kunnen wij u een NGF lidmaatschap van euro 32,50 aanbieden.

31-10-2018 – Factuur 2019
De facturen versturen wij in de eerste week van januari per e-mail.
Ook voor 2019 hebben wij het voor elkaar gekregen, ondanks de verhoging van de PostNL- en NGF-prijzen, om geen prijsstijging door te hoeven voeren.

01-10-2018 – Opzegging voor 2018
Tot 1 november 2018 kunt u opzeggen voor 2019. Zie onze Algemene Voorwaarden (onderaan op deze pagina).

01-09-2018 – Overstappen
Mocht je willen overstappen naar de andere Stichting vergeet dat dan niet per e-mail voor 1 november aan ons door te geven. Anders gaat er een nieuw registratiejaar in en ontvang je begin januari de factuur 2019 per e-mail.
Heeft u uw lidmaatschap bij een golfbaan opgezegd dan heeft u niet gelijk uw lidmaatschap bij Stichting Registratie Golf opgezegd. Dat zijn 2 verschillende entiteiten en dienen beiden door uzelf te worden opgezegd. Natuurlijk kunt u ook gewoon lid bij ons blijven tegen dezelfde condities.

01-09-2018 – De NGF gaat stoppen met Fairwaystrokes
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie heeft in 2012 het spaar- en speelprogramma Fairwaystrokes (FWS) geïntroduceerd. Het beoogde doel hebben ze helaas niet weten te bereiken, namelijk het faciliteren van een substantiële stroom van online aankopen – via fairwaystrokes.nl – waarmee niet alleen de golfer profiteert, maar ook de golfbanen, golfshops en golfprofessionals in Nederland. Daarom hebben ze besloten het programma te beëindigen. Iedereen krijgt hierover bericht van de NGF.

21-05-2018 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Stichting Registratie Golf voldoet vanaf nu aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat.
Algemene Voorwaarden * Privacyverklaring * AVG Verklaring * 

20-05-2018 – NGF Kaartje verloren, gestolen of niet-werkende magneetstrip
Contribuanten van Stichting Registratie Golf kunnen een duplicaatkaartje aanvragen door € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL41 ABNA 0628 4382 81 van Stichting Registratie Golf onder vermelding van: duplicaatkaartje, je naam en je NGF-nummer. Je ontvangt het duplicaatkaartje binnen 1 – 2 weken per post.

15-05-2018 – NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
Sinds 2013 is het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (het ‘SI-Reglement’) aangenomen in de algemene ledenvergadering van de NGF.
De laatste update is hier te dowloaden.

10-05-2018 – Scorekaarten en NGF Golf App
Het is goed te zien dat er een heleboel scorekaarten worden ingevoerd. Zowel via de website als via de NGF Golf App. Mocht je problemen ondervinden met de NGF Golf App dan kan je een email sturen naar app@golf.nl


*
* – * – * A L G E M E N E    V O O R W A A R D E N * – * – *
*


De Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
Iedereen met een geldig e-mailadres kan lid worden van de Stichting Registratie Golf, ook personen met een adres in het buitenland. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf ga ik minimaal aan voor een volledig kalenderjaar of voor de resterende periode van het kalenderjaar waarin ik mij als lid aanmeldt. Het lidmaatschap wordt na deze periode stilzwijgend verlengd en is derhalve voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Stichting Registratie Golf is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de contributie jaarlijks, indien nodig, te verhogen. Tevens is de Stichting Registratie Golf gerechtigd om de geboden voordelen zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

Artikel 2 Betaling
De jaarlijkse contributie dient te worden betaald nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend. U kunt zich tevens online aanmelden op www.StichtingRegistratieGolf.nl. Dit bedrag dient voor het kalenderjaar of gedeelte van het kalenderjaar te worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats. Bij verlenging van het lidmaatschap wordt de jaarcontributie in januari van ieder jaar geïncasseerd.

Artikel 3 Machtiging automatische incasso, betaling per bank of per kas
Het lid van de Stichting Registratie Golf kan via een machtiging de Stichting Registratie Golf machtigen om de verschuldigde jaarcontributie van zijn / haar bankrekeningnummer af te schrijven. Hij / zij verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door bankinstellingen dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso opdrachten en steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de voormelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Betaling per bankoverschrijving of betaling per kas bij de receptie van de aangesloten golfbanen is ook mogelijk.

Artikel 4 Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap bij de Stichting Registratie Golf dient schriftelijk te worden gedaan met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn. Een opzegging per email dient naar administratie@stichtingregistratiegolf.nl te worden gestuurd. Wanneer u na 1 november van dat jaar opzegt, bent u de jaarlijkse contributie voor het gehele kalenderjaar daarop verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf houdt tevens een beëindiging van uw NGF- / Handicapregistratie in. U bent zelf verantwoordelijk voor het overhevelen van uw NGF- / Handicapregistratie naar een andere instantie.

Artikel 5 Adreswijziging
Het lid van de Stichting Registratie Golf verplicht zich iedere adreswijziging (en wijziging van bankgegevens bij een automatisch incasso) binnen 7 dagen te melden aan de Stichting Registratie Golf.

Artikel 6 Opeisbaarheid
Het door het lid van de Stichting Registratie Golf verschuldigde bedrag is direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit volledig ineens opeisbaar indien:
1). Het lid van de Stichting Registratie Golf tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van de jaarlijkse contributie en / of na aanmaning nalatig blijft in de nakoming van zijn / haar verplichtingen.
2). Het lid van de Stichting Registratie Golf Nederland heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij / zij op korte termijn Nederland zal verlaten.

Artikel 7 Privacy
Stichting Registratie Golf gebruikt de gegevens van de speler om deze te informeren over producten en diensten en het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf. Het Stichting Registratie Golf lidmaatschap is enkel mogelijk met opgave van juiste gegevens inclusief e-mailadres. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Registratie Golf

www.StichtingRegistratieGolf.nl