Nieuws

05-02-2018 – NGF Golfpas 2018 versturen
Wij gaan de NGF Golfpassen 2018 vanaf vandaag versturen naar de golfers die hun lidmaatschap hebben betaald (ook naar de leden van Golfcenter Seve). Wij verwachten hier 1-2 weken mee bezig te zijn. Je NGF golfpas 2017 is geldig tot 1 maart 2018.
Heeft u nog niet betaald doet dat dan snel, dat zit u bij de eerste levering !

25-01-2018 – Reminder Factuur 2018 verstuurd
De reminders van de facturen van 03-01-2018 zijn vandaag per e-mail verstuurd.

03-01-2018 – Factuur 2018
De facturen zijn vandaag per e-mail verstuurd.
Op de factuur staan 2 bedragen i.v.m. BTW 0% en 21%. Het totaalbedrag is hetzelfde gebleven.

01-01-2018 – Gelukkig Nieuwjaar
Wij wensen iedereen een Gelukkig, Gezond en Golfrijk 2018.

06-12-2017 – NGF Golfpassen 2017
De NGF geeft vanaf 6 december geen golfpassen 2017 meer uit omdat vanaf volgende maand de nieuwe golfpassen voor 2018 komen.
Uw NGF golfpas 2017 is geldig tot 1 maart 2018.

01-12-2017 – Exclusieve Q Denton pullovers voor leden
  
Q Denton pullover speciaal voor leden van Stichting Registratie Golf
Kijk voor meer informatie onder menukeuze Korting.

31-10-2017 – Factuur 2018
De facturen versturen wij in de eerste week van januari per e-mail.
Ook voor 2018 hebben wij het voor elkaar gekregen, ondanks de verhoging van de PostNL- en NGF-prijzen, om geen prijsstijging door te hoeven voeren.

01-10-2017 – Opzegging voor 2018
Tot 1 november 2017 kunt u opzeggen voor 2018. Zie onze Algemene Voorwaarden (onderaan op deze pagina).

01-09-2017 – Overstappen
Mocht je willen overstappen naar de andere Stichting vergeet dat dan niet per e-mail voor 1 november aan ons door te geven. Anders gaat er een nieuw registratiejaar in en ontvang je begin januari de factuur 2018 per e-mail.
Heeft u uw lidmaatschap bij een golfbaan opgezegd dan heeft u niet gelijk uw lidmaatschap bij Stichting Registratie Golf opgezegd. Dat zijn 2 verschillende entiteiten en dienen beiden door uzelf te worden opgezegd. Natuurlijk kunt u ook gewoon lid bij ons blijven tegen dezelfde condities.

25-08-2017 – Scorekaarten en NGF Golf App
Het is goed te zien dat er een heleboel scorekaarten worden ingevoerd. Zowel via de website als via de NGF Golf App. Mocht je problemen ondervinden met de NGF Golf App dan kan je een email sturen naar app@golf.nl

05-06-2017 – Seve Golfmagazine
Golfcenter Seve heeft een Golfmagazine uitgebracht en wij hebben een paar honderd exemplaren gekregen om die onder de leden te versturen. De gelukkigen krijgen die deze week op de mat.

01-02-2017 – NGF Golfpas 2017
De eerste grote levering is gedaan aan PostNL en die wordt vanaf dinsdag 7 februari bezorgd.
De tweede grote levering wordt vanaf 9 februari door PostNL bezorgd.
De derde levering wordt vanaf 11 februari door PostNL bezorgd.
Iedereen die heeft betaald ontvangt uiterlijk 15 februari zijn nieuwe NGF golfpas 2017 (als wij je juiste adresgegevens hebben).
Heeft u nog niet betaald doet dat dan snel !

*
* – * – * Hieronder belangrijk nieuws van voorgaande periode * – * – *
*

De GOLF.NL app
Afgelopen maandag is dé golfapp van GOLF.NL gelanceerd die gratis kan worden gebruikt door alle golfers die zijn geregistreerd. Met de app kan de golfer eenvoudig (qualifying) scorekaarten invullen en wordt de handicap direct aangepast.
Naast de app is ook de persoonlijke website https://mijn.golf.nl/login beschikbaar voor iedereen met een NGF-nummer voor het registreren van qualifying kaarten, inzicht in de handicapontwikkeling en rankings.
Stichting Registratie Golf is succesvol gekoppeld aan de GOLF.NL app.
Meer informatie

Premiere ‘SEVE THE MOVIE’
Graag willen wij jullie in de gelegenheid stellen om exclusieve kaarten te bemachtigen voor de première van “Seve The Movie” op Golfcenter Seve op 9 juni 2016 om 22:00 uur.
Een schitterende film over de golflegende Severiano Ballesteros waarna Golfcenter Seve Rotterdam is vernoemd.
De première vindt plaats in de openluchtbioscoop op de drivingrange van Golfcenter Seve. Uniek om mee te maken.
Zie ook:
Seve.nl
Golf.nl
Golfersmagazine.nl
Reserveer uw plaatsen via de receptie van Golfcenter Seve op 010-4188848.

Q-kaarten / Scorekaarten
De eerste Q-kaart voor ClubHandicap 54 dien je ons toe te zenden (per post of fotograferen / inscannen per e-mail).
Alle Q-kaarten dienen 1 jaar te worden bewaard. Ze kunnen worden opgevraagd ter controle.


De Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
Iedereen met een geldig e-mailadres kan lid worden van de Stichting Registratie Golf, ook personen met een adres in het buitenland. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf ga ik minimaal aan voor een volledig kalenderjaar of voor de resterende periode van het kalenderjaar waarin ik mij als lid aanmeldt. Het lidmaatschap wordt na deze periode stilzwijgend verlengd en is derhalve voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Stichting Registratie Golf is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de contributie jaarlijks, indien nodig, te verhogen. Tevens is de Stichting Registratie Golf gerechtigd om de geboden voordelen zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

Artikel 2 Betaling
De jaarlijkse contributie dient te worden betaald nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend. U kunt zich tevens online aanmelden op www.StichtingRegistratieGolf.nl. Dit bedrag dient voor het kalenderjaar of gedeelte van het kalenderjaar te worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats. Bij verlenging van het lidmaatschap wordt de jaarcontributie in januari van ieder jaar geïncasseerd.

Artikel 3 Machtiging automatische incasso, betaling per bank of per kas
Het lid van de Stichting Registratie Golf kan via een machtiging de Stichting Registratie Golf machtigen om de verschuldigde jaarcontributie van zijn / haar bankrekeningnummer af te schrijven. Hij / zij verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door bankinstellingen dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso opdrachten en steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de voormelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Betaling per bankoverschrijving of betaling per kas bij de receptie van de aangesloten golfbanen is ook mogelijk.

Artikel 4 Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap bij de Stichting Registratie Golf dient schriftelijk te worden gedaan met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn. Een opzegging per email dient naar administratie@stichtingregistratiegolf.nl te worden gestuurd. Wanneer u na 1 november van dat jaar opzegt, bent u de jaarlijkse contributie voor het gehele kalenderjaar daarop verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf houdt tevens een beëindiging van uw NGF- / Handicapregistratie in. U bent zelf verantwoordelijk voor het overhevelen van uw NGF- / Handicapregistratie naar een andere instantie.

Artikel 5 Adreswijziging
Het lid van de Stichting Registratie Golf verplicht zich iedere adreswijziging (en wijziging van bankgegevens bij een automatisch incasso) binnen 7 dagen te melden aan de Stichting Registratie Golf.

Artikel 6 Opeisbaarheid
Het door het lid van de Stichting Registratie Golf verschuldigde bedrag is direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit volledig ineens opeisbaar indien:
1). Het lid van de Stichting Registratie Golf tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van de jaarlijkse contributie en / of na aanmaning nalatig blijft in de nakoming van zijn / haar verplichtingen.
2). Het lid van de Stichting Registratie Golf Nederland heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij / zij op korte termijn Nederland zal verlaten.

Artikel 7 Privacy
Stichting Registratie Golf gebruikt de gegevens van de speler om deze te informeren over producten en diensten en het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf. Het Stichting Registratie Golf lidmaatschap is enkel mogelijk met opgave van juiste gegevens inclusief e-mailadres. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Registratie Golf

www.StichtingRegistratieGolf.nl