Nieuws

16-03-2020 – Coronavirus COVID-19
Volg het laatste nieuws op:
website NGF
website Rijksoverheid
website RIVM

28-02-2020 – Fysieke Golfpas 2020
De NGF ontmoedigt het uitgeven van fysieke NGF golfpassen omdat plastic schadelijk is voor het milieu.
Gebruik a.u.b. de digitale golfpas (zie hieronder) en vraag als het echt niet anders kan een fysieke golfpas bij ons aan.
Vanaf 2021 geeft de NGF waarschijnlijk helemaal geen fysieke golfpassen meer uit. Is nog even afwachten, zodra we nieuws hebben laten we het hier weten.

24-01-2020 – Digitale Golfpas
Vanaf heden is je Digitale Golfpas na inloggen zichtbaar onder:
– “account details”
(rechtsboven op scherm, achter je naam);
– onder “Handicap” en “NGF-Details”.
En op je smartphone via de GOLF.NL app.

01-01-2020 – NGF Golfpassen 2020
Begin 2019 is naast de fysieke NGF-pas ook een digitale pas geïntroduceerd. Dit heeft tot een aantal veranderingen geleid.
Golfers gebruiken steeds vaker alleen hun digitale NGF-pas. Daarnaast zetten steeds meer golfclubs in op de technische mogelijkheden die de digitale pas biedt. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen.
Een digitale pas heeft naast deze praktische voordelen ook een duurzaam voordeel: een digitale pas is minder belastend voor het milieu dan een plastic pas.
De NGF zet de digitalisering in 2020 voort zodat er steeds minder plastic pasjes gefabriceerd worden.
Uw fysieke NGF golfpas 2019 is geldig tot 1 maart 2020.
Uw digitale golfpas is natuurlijk altijd geldig en up-to-date.

31-12-2019 – Factuur 2020
De facturen voor 2020 worden op 2 januari 2020 per e-mail verstuurd.
Voor een snellere verwerking verzoeken wij jullie te betalen via de iDeal link in de e-mail.

01-10-2019 – Opzegging voor 2020
Tot 1 november 2019 kunt u opzeggen voor 2020. Zie onze Algemene Voorwaarden (onderaan op deze pagina).

01-09-2019 – NGF Kaartje verloren, gestolen of niet-werkende magneetstrip
Contribuanten van Stichting Registratie Golf kunnen een duplicaatkaartje aanvragen door € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL43 ABNA 0857 1804 44 van Stichting Registratie Golf onder vermelding van: duplicaatkaartje, je naam en je NGF-nummer. Je ontvangt het duplicaatkaartje binnen 1 – 2 weken per post.

01-09-2019 – Nieuw Bankrekeningnummer
Wij hebben een nieuw rekeningnummer:
NL43 ABNA 0857 1804 44
Stichting Registratie Golf

31-08-2019 – Overstappen
Mocht je willen overstappen naar de andere Stichting vergeet dat dan niet per e-mail voor 1 november 2019 aan ons door te geven. Anders gaat er een nieuw registratiejaar in en ontvang je begin januari de factuur 2020 per e-mail.
Heeft u uw lidmaatschap bij een golfbaan opgezegd dan heeft u niet gelijk uw lidmaatschap bij Stichting Registratie Golf opgezegd. Dat zijn 2 verschillende entiteiten en dienen beiden door uzelf te worden opgezegd. Natuurlijk kunt u ook gewoon lid bij ons blijven tegen dezelfde condities.

11-07-2019 – Veel scorekaarten via de golf.nl app ontvangen
Het is goed om te zien dat steeds meer golfers gebruik maken van de golf.nl app.
Installeer hem op je smartphone en invoeren die scores. Zorg wel dat je marker ook de app heeft anders kan hij na afloop van de ronde niet aftekenen.
Mocht je problemen ondervinden met de NGF Golf App dan kan je een email sturen naar app@golf.nl

13-03-2019 – NGF Golfpas nu ook digitaal
De NGF heeft de afgelopen periode aangegrepen om de NGF-pas te digitaliseren. Steeds meer toepassingen worden vandaag de dag gedigitaliseerd en in dit gedachtegoed kon deze ontwikkeling niet uitblijven. Daarnaast is het duurzamer en minder belastend voor het milieu. De fysieke NGF-pas 2019 blijft dit jaar bestaan.
Golfers van Stichting Registratie Golf krijgen de digitale NGF-pas te zien in de app-GOLF.NL vanaf eind maart. Zodra golfers de nieuwste versie (iOs of Android) van de app hebben gedownload, zullen ze de NGF-pas vinden in het profiel van de golfer.

03-02-2019 – NGF Golfpas 2019 versturen
Wij gaan de NGF Golfpassen 2019 vanaf komende week versturen naar de golfers die hun lidmaatschap hebben betaald. Wij verwachten hier 2-3 weken mee bezig te zijn.
Je NGF Golfpas 2018 is geldig tot 01-03-2019.

08-01-2019 – Digitale NGF golfpas
De NGF gaat dit jaar bij één stichting proefdraaien met het verstrekken van een digitale golfpas. Naar aanleiding van deze pilot wordt verder gekeken. Dit jaar ontvangt u bij ons nog de ouderwetse plastic golfpas.

01-01-2019 – Nieuwe golfregels 2019
Vandaag gaan de nieuwe golfregels in!
Kijk op de website van de NGF (www.ngf.nl) wat de wijzigingen zijn.

21-11-2018 – Golfbaan Naarderbos in Naarden failliet
Veel golfers van Golfbaan Naarderbos zijn bij ons lid. Daar wij los staan van Golfbaan Naarderbos loopt de registratie bij de NGF gewoon door en u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.
Bent u nu elders lid en wilt u overstappen dan kunnen wij u een NGF lidmaatschap van euro 32,50 aanbieden.

01-09-2018 – De NGF gaat stoppen met Fairwaystrokes
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie heeft in 2012 het spaar- en speelprogramma Fairwaystrokes (FWS) geïntroduceerd. Het beoogde doel hebben ze helaas niet weten te bereiken, namelijk het faciliteren van een substantiële stroom van online aankopen – via fairwaystrokes.nl – waarmee niet alleen de golfer profiteert, maar ook de golfbanen, golfshops en golfprofessionals in Nederland. Daarom hebben ze besloten het programma te beëindigen. Iedereen krijgt hierover bericht van de NGF.

21-05-2018 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Stichting Registratie Golf voldoet vanaf nu aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat.
* Algemene Voorwaarden * Privacyverklaring * AVG Verklaring *

15-05-2018 – NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
Sinds 2013 is het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (het ‘SI-Reglement’) aangenomen in de algemene ledenvergadering van de NGF.
De laatste update is hier te dowloaden.


*
* – * – * A L G E M E N E V O O R W A A R D E N * – * – *
*


De Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Iedereen met een geldig e-mailadres kan lid worden van de Stichting Registratie Golf, ook personen met een adres in het buitenland. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf ga ik minimaal aan voor een volledig kalenderjaar of voor de resterende periode van het kalenderjaar waarin ik mij als lid aanmeldt. Het lidmaatschap wordt na deze periode stilzwijgend verlengd en is derhalve voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Stichting Registratie Golf is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de contributie jaarlijks, indien nodig, te verhogen. Tevens is de Stichting Registratie Golf gerechtigd om de geboden voordelen zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

Artikel 2 Betaling
De jaarlijkse contributie dient te worden betaald nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend. U kunt zich tevens online aanmelden op www.StichtingRegistratieGolf.nl. Dit bedrag dient voor het kalenderjaar of gedeelte van het kalenderjaar te worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats. Bij verlenging van het lidmaatschap wordt de jaarcontributie in januari van ieder jaar geïncasseerd.

Artikel 3 Machtiging automatische incasso, betaling per bank of per kas
Het lid van de Stichting Registratie Golf kan via een machtiging de Stichting Registratie Golf machtigen om de verschuldigde jaarcontributie van zijn / haar bankrekeningnummer af te schrijven. Hij / zij verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door bankinstellingen dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso opdrachten en steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de voormelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Betaling per bankoverschrijving of betaling per kas bij de receptie van de aangesloten golfbanen is ook mogelijk.

Artikel 4 Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap bij de Stichting Registratie Golf dient schriftelijk te worden gedaan met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn. Een opzegging per email dient naar administratie@stichtingregistratiegolf.nl te worden gestuurd. Wanneer u na 1 november van dat jaar opzegt, bent u de jaarlijkse contributie voor het gehele kalenderjaar daarop verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf houdt tevens een beëindiging van uw NGF- / Handicapregistratie in. U bent zelf verantwoordelijk voor het overhevelen van uw NGF- / Handicapregistratie naar een andere instantie.

Artikel 5 Adreswijziging
Het lid van de Stichting Registratie Golf verplicht zich iedere adreswijziging (en wijziging van bankgegevens bij een automatisch incasso) binnen 7 dagen te melden aan de Stichting Registratie Golf.

Artikel 6 Opeisbaarheid
Het door het lid van de Stichting Registratie Golf verschuldigde bedrag is direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit volledig ineens opeisbaar indien:
1). Het lid van de Stichting Registratie Golf tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van de jaarlijkse contributie en / of na aanmaning nalatig blijft in de nakoming van zijn / haar verplichtingen.
2). Het lid van de Stichting Registratie Golf Nederland heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij / zij op korte termijn Nederland zal verlaten.

Artikel 7 Privacy
Stichting Registratie Golf gebruikt de gegevens van de speler om deze te informeren over producten en diensten en het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf. Het Stichting Registratie Golf lidmaatschap is enkel mogelijk met opgave van juiste gegevens inclusief e-mailadres. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Registratie Golf

www.StichtingRegistratieGolf.nl